Een ongeluk zit in een klein hoekje

27-06-2013
Delen via

Veiligheid in de horeca is een belangrijk thema. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. In de horeca wordt gewerkt met scherpe messen, staan mensen dicht bij het vuur en hygiëne blijft noodzakelijk, een gedweilde vloer komt regelmatig voor. Snijdwonden, brandwonden en uitglijders zijn dan ook aan de orde van de dag. Wekelijks raakt 1 op de 15 werknemers in de horeca zodanig gewond dat ze niet verder kunnen werken. Een schrikbarend aantal dat nodig teruggedrongen moet worden.

Veiligheid gaat verder dan alleen lichamelijk letsel. Een bedrijfsoverval kan ook mentale schade veroorzaken, waardoor een werknemer niet meer in staat is te werken. Werkgevers zijn verplicht een risico-inventarisatie te maken van alle mogelijke gevaren binnen het bedrijf. Maar is veiligheid alleen de verantwoordelijkheid van je werkgever of heb jij als werknemer ook een rol?
Als werknemers zich bewust zijn van de risico’s en hierover communiceren, komen zij minder snel met ongelukken in aanraking. Om werknemers in de horeca te helpen heeft VeiligheidNL  samen met sociale partners een campagne ontwikkeld; Sjaak in de horeca (link naar website FNV Horeca invoegen voor toelichting campagne). Deze campagne helpt om het onderwerp veiligheid gemakkelijker bespreekbaar en zichtbaar te maken. Aandacht voor veiligheid blijft nodig.

Als horecawerknemers ziek zijn, ontvangen zij loon over alle dagen dat ze ziek zijn, behalve over de eerste dag van je ziekte; de zogenaamde wachtdag. In de cao is opgenomen dat als je ziek bent als gevolg van een bedrijfsongeval of –overval, er geen wachtdag wordt ingehouden. Tijdens ziekte heb je 104 weken recht op doorbetaling van loon. Wettelijk gezien heb je recht op 70% van je laatst verdiende loon, maar ten minste het wettelijk minimumloon. Dit kan aangevuld worden tot 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken en tot 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken.

Werken er in een bedrijf meer dan 25 personen, dan moet de werkgever volgens de cao horeca een preventiemedewerker aanwijzen. Deze werknemer verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie. Daarnaast werkt hij mee aan de uitvoering en handhaving van beschermende maatregelen en adviseert daarover, in samenspraak met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en/of werknemers en bedrijfsleiding.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Thema

Meer over individueel roosteren!

Lees meer
Deel deze pagina via...