Privacy statement

Inleiding

De FNV en Menzis vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Als je wilt deelnemen aan de Gezondheidsprogramma’s moet je persoonsgegevens verstrekken. We zullen deze gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn aangegeven op de website, bovendien worden de gegevens verstrekt aan YouPlus voor de uitvoering van de gezondheidsprogramma’s. Je mag er van uit gaan dat wij er alles aan doen om jouw privacy te beschermen. De FNV en Menzis vinden dat erg belangrijk. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze wetten staan regels over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn.

Hoe beschermen de FNV en Menzis jouw privacy, ook op het internet?

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van de FNV en Menzis beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot jouw gegevens.

We willen graag dat mensen die de website allesoveronregelmatigwerk.nl bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als je onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op je computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op je computer. Hierdoor kunnen wij je automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van de website beter af te stemmen op wat je wilt. Als je een cookie accepteert, blijft deze cookie in je computer staan, tenzij je de cookie verwijdert. Het verwijderen van cookies kan het gebruik van de website en de diensten beperken.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. Op deze plaats vind je altijd de nieuwste privacy statement.