Werk aan je vitaliteit!

Als je goed in je vel zit en gezond bent, barst je vaak van de energie. Maar soms staat gebrek aan tijd of het vinden van een juiste aanpak je in de weg om echt gezond te leven! Werken vraagt inspanning en kost energie. Rust en herstel zijn dus belangrijk om vitaal te blijven. De werk- en rusttijden als je onregelmatig of in ploegendienst werkt, kunnen in de praktijk effect op jouw gezondheid hebben. Het is daarom extra belangrijk voor een gezonde werkstijl om aandacht te hebben voor slapen, eten en bewegen!

Slapen

Goed slapen na een nachtdienst is erg belangrijk maar niet altijd makkelijk omdat je tegen het natuurlijke ritme in slaap moet vallen. Een goede slaaphygiëne kan je helpen. Doe de Werktijdencheck om hierover meer informatie te krijgen! Maak bijvoorbeeld elke dag – ook als je nachtdienst hebt – een korte wandeling in de buitenlucht. Door blootstelling aan daglicht wordt je biologische klok weer goed op tijd gezet. Zo kun je slaap- en waakstoornissen voorkomen.

Leefstijl (Eten en Bewegen)

Onregelmatig werk en ploegendienstwerk kunnen een ongezonde levensstijl tot gevolg hebben. Als je bijvoorbeeld onregelmatig of ongezond eet (fastfood) kan je gewicht toenemen. Overgewicht komt bij mensen met onregelmatige werktijden meer voor. De Body Mass Index (BMI) geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht. Wil je weten wat je BMI is? En welk eetpatroon past bij jouw werkschema? Doe dan de Werktijdencheck!

Zorgen voor een ander

Zorgt u voor of na uw werk ook voor het huishouden van uw zieke moeder? Brengt u uw invalide vader elke week een paar keer naar het ziekenhuis? Of zorgt u dagelijks meerdere uren voor uw partner, familielid of naaste? Iedereen die meer dan acht uur per week, intensief en langdurig (langer dan drie maanden) voor een naaste zorgt, verleent mantelzorg. Mantelzorger ben je vaak ongevraagd, onbedoeld en soms zelfs onbewust. In Nederland verlenen 2,6 miljoen mensen mantelzorg. Als u mantelzorger bent en onregelmatig of in ploegendienst werkt, is dit vaak een hele organisatie voor u. We ondersteunen u daarom graag.

Speciaal voor mantelzorgers heeft Menzis als enige zorgverzekeraar in Nederland de Mantelzorgservice. De Zorgadviseur adviseert en informeert u over alles met betrekking tot mantelzorg. Bijvoorbeeld over zorgverlof, contact met lotgenoten of administratieve ondersteuning. We leggen procedures uit en verwijzen u, indien nodig, naar de juiste instanties.

Ontspanning (Werk/privé balans)

De balans tussen werk en privé is een onderwerp waar elke werkende mee te maken heeft.
De combinatie van een drukke baan, carrièreplanning, lange reistijd, een partner met een baan, het huishouden, de zorg voor de kinderen, ouders en/of zieke familieleden, sociale activiteiten, tijd voor jezelf en soms zelfs nog een opleiding. Dat groeit veel mensen boven het hoofd. En het stoppen en veranderen van gedrag is vaak moeilijk.

Uit een representatief onderzoek van SBI training & advies onder ruim 1500 Nederlandse werknemers, uitgevoerd door Maurice de Hond blijkt dat Nederlanders de combinatie van werk en privé ervaren als een zware last. Slechts 8% vindt hun leven goed in balans. Mensen met een baan van meer dan 28 uur per week én kinderen in de basisschoolleeftijd vinden deze combinatie buitengewoon ingewikkeld.

Een goede balans tussen werk en privé leidt tot tijd om aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl, wat weer resulteert in gezonde werknemers 

De FNV en Menzis vinden dit belangrijk omdat de balans tussen werk en privé een actueel thema is. De FNV vanuit haar rol als belangenbehartiger van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van werknemers en Menzis vanuit haar visie dat mentale gezondheid ook leidt tot fysieke gezondheid.

Werktijdencheck

Doe de Werktijdencheck en ontdek hoe je slim, verantwoord en gezond omgaat met onregelmatige werktijden. 

Doe de check!
Deel deze pagina via...