Foto 58% slaapproblemen

58% onregelmatige werkers heeft slaapproblemen

Van de ruim 10.000 respondenten werkt het merendeel (73%) in ploegendienst of onregelmatige diensten. Wij vroegen de respondenten de kwaliteit van hun slaap te bepalen, zowel van slapen overdag (bijvoorbeeld na een nachtdienst) als van slapen ’s nachts.

Slaapproblemen overdag

Uit de data blijkt dat ruim 58% van de respondenten niet goed slaapt wanneer zij overdag slapen. Dat kan zijn na een nachtdienst, na een vroege dienst of bijvoorbeeld een periode van rust voordat de avonddienst begint. Uit analyse blijkt dat 2.300 respondenten overdag zelfs slecht slapen. De overige respondenten (2.200) slapen niet heel slecht, maar zeker ook niet goed overdag. .

Slaapproblemen 's nachts

De respondenten geven eveneens aan ’s nachts niet altijd goed te slapen. Maar liefst 35% (ruim 2.500 respondenten) bestempelt de kwaliteit van hun slaap gedurende de nacht als matig tot slecht.

Slecht slapen is gerelateerd aan het soort werk

In het onderzoek komt naar voren dat mensen uit verschillende sectoren ook andere ervaringen hebben met slapen. Voor iedereen geldt dat men beter slaapt ’s nachts dan overdag. Maar dat respondenten werkzaam in de horeca en binnen kunst, media & cultuur ’s nachts aanzienlijk slechter slapen dan hun collega’s in bijvoorbeeld de zorg of de bouw. Het is dus heel goed mogelijk dat de omstandigheden voor onregelmatig werk in de horeca en informatie-industrie zwaarder zijn, of het lastiger maken een goed slaappatroon te hanteren. En dat het daarmee een grotere impact heeft op de kwaliteit van slapen.

Deel dit artikel via: