Hoofdfoto

Veilig werken

We spreken van veilig werken als het werk geen gevaar oplevert voor jouzelf en je omgeving. Je werkgever neemt voldoende veiligheidsmaatregelen om jou je werk goed te laten doen en de kans op (bedrijfs)ongelukken zo klein mogelijk te maken. Vanzelfsprekend heb je daar zelf ook invloed op. In onze artikelen lees je er meer over.

Regelgeving

Om de kans op ongevallen op het werk zo klein mogelijk te maken, heeft de overheid wetten en regels opgesteld waar organisaties en hun medewerkers aan moeten voldoen. Wil je meer weten over de regels voor veilig werken, lees dan onze artikelen over dit onderwerp.

Veiligheid

Heb je nachtdienst? Dan kan het moeilijk zijn om alert te blijven, zeker tegen het eind van je dienst. Hoe garanderen je werkgever en jij de veiligheid op je werk? Voor jouzelf, je collega's en de mensen voor wie je verantwoordelijk bent? In onze artikelen vind je tips en trucs voor een fitte, veilige nachtdienst.

Werktijden

Een goed werkrooster kent een optimale balans tussen het bedrijfsbelang en de wens van de werknemer. Samen met je werkgever maak je afspraken over wanneer en hoe lang je werkt. We informeren je graag over de nieuwste inzichten op het gebied van roosters voor nacht- en ploegendiensten.

Ziekte

Je bent ziek. Kan gebeuren. Een griepje gaat wel weer over, maar wat als je langdurig ziek bent of dreigt te worden? Met onze artikelen informeren we je over het voorkomen van langdurig verzuim door stress of lichamelijke klachten door je werk. En over je rechten en plichten als je door ziekte je werk tijdelijk niet meer kunt doen.

Zwangerschap

Zijn jullie bezig met zwanger worden, of ben je al zwanger? Dan kan het nodig zijn om je werkzaamheden aan te passen. Bijvoorbeeld als je nachtdiensten draait, zwaar lichamelijk werk doet, of als je door je zwangerschap gezondheidsklachten krijgt. Je werkgever is wettelijk verplicht je werkzaamheden indien nodig aan te passen. Zelf kun je ook veel doen om te zorgen voor een gezonde zwangerschap. Lees er meer over.