Hoofdfoto Check je cao

Regels voor de nachtdienst: check je cao

De Arbeidstijdenwet geeft regels voor werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Bijvoorbeeld hoe lang een werknemer per dag, nacht of week mag werken en vrij moet zijn.

Met deze regels wil de Rijksoverheid werknemers beschermen tegen te lange werkdagen. En de combinatie van werk met privéleven en zorgtaken gemakkelijker maken.

Wettelijke regels voor nachtdienst

In de wet is vastgelegd dat een nachtdienst niet langer dan tien uur mag duren. Daarnaast mag een werkweek niet langer dan 40 uur gemiddeld per 16 weken duren als je 16 of meer nachtdiensten draait. Bij uitzondering mag een nachtdienst 12 uur duren, maar niet vaker dan vijf maal per twee weken. Bovendien moet de aansluitende rusttijd tenminste 12 uur zijn, of 14 uur als er ook nog na 02.00 uur gewerkt wordt. Het aantal nachtdiensten achter elkaar mag ook niet te groot zijn: maximaal 36 per 16 weken. Na drie of meer nachtdiensten moeten deze onderbroken worden door een langere aaneensluitende rusttijd van 46 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Vergoeding voor nachtdienst? Check je cao

De wet verplicht je werkgever echter niet om jou extra te betalen voor onregelmatige diensten. Gelukkig is in de cao is meestal wel een toeslag afgesproken, bijvoorbeeld voor:
•    nachtdiensten
•    avonddiensten
•    piketdienst of bereikbaarheidsdienst
•    aanwezigheidsdienst

Check je cao om te zien of deze diensten in jouw branche worden vergoed. Je vindt alle cao's op de website van de FNV.

Bron: Loonwijzer.nl

Deel dit artikel via:

Werk & zwangerschap app

Thumbnail

Wat zijn je rechten en plichten als je zwanger bent en werkt? Je vindt alle informatie die je nodig hebt in de Werk & Zwangerschap app van de FNV.

 

Meer informatie