Hoofdfoto Veilig de nachtdienst door

Veilig de nachtdienst door

Onze biologische klok wil 's nachts graag rust. Logisch, maar voor nachtwerkers vermindert hierdoor het vermogen om tijdens de dienst optimaal te presteren. Met kans op ongelukken op de werkvloer én in het verkeer (na afloop van de dienst) tot gevolg. Hoe kom jij veilig en verantwoord de nachtdienst door?

Meer kans op fouten in de nachtdienst

Het natuurlijk bioritme leidt ertoe dat mensen die 's nachts werken veiligheidsrisico's lopen, door bijvoorbeeld een verminderde alertheid. In het verleden is een aantal bedrijfsongelukken - met rampzalige gevolgen - in verband gebracht met vermoeidheid: de kernrampen in Three Mile Island (1979) en Chernobyl (1986), de giframp in Bhopal (1984) en het ongeluk met de olietanker Exxon Valdez (1989).

Onderzoekers hebben bestudeerd wat de kans op fouten en ongelukken tijdens verschillende type diensten is. Het blijkt dat het veiligheidsrisico tijdens de avonddienst 18% hoger is ten opzichte van de ochtenddienst. Voor de nachtdienst geldt een verhoging van 32%. De resultaten wijzen bovendien uit, dat het veiligheidsrisico toeneemt als een dienst langer dan 8 uur duurt.

Nachtwerkers en verkeersveiligheid

Tenslotte wordt een verband genoemd tussen het tijdstip van ontwaken, het aantal uren dat de werknemer al wakker is en zijn alertheid. "De nachtwerker die om 14.00 uur 's middags opstaat beleeft een goede namiddag. Maar als hij 9 uur later om 23.00 uur aan het werk gaat, is zijn alertheid nog maar de helft van wat het 's middags was. In de loop van de nacht neemt de alertheid nog verder af. Na de dienst stapt de nachtwerker in de auto en rijdt in de ochtendspits naar huis met bijbehorend verhoogd risico op ongevallen", aldus de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Het risico op indutten tijdens het autorijden is voor automobilisten die niet in vaste dagdienst werken 57% ten opzichte van het risico voor automobilisten die wel in vaste dagdienst werken, oftewel een factor 1,57 groter.

Veilig de nachtdienst door

Het is van groot belang te beseffen dat de alertheid van werknemers tijdens de nachtdienst niet optimaal is. Veiligheidsprotocollen dienen aangepast te worden aan de bijzondere omstandigheden van de nachtdienst. De korte powernap tijdens de nachtdienst is een bekende maatregel, maar ook het koel houden van de werkplaats en de mogelijkheid tot bewegen op de werkplek kunnen de alertheid verhogen.

Deel dit artikel via:

Werk & zwangerschap app

Thumbnail

Wat zijn je rechten en plichten als je zwanger bent en werkt? Je vindt alle informatie die je nodig hebt in de Werk & Zwangerschap app van de FNV.

 

Meer informatie